laos liao's packaging design

ผลงานของเรา

Laos Liao’s

บริการของเรา

เครดิต

Eva Blanes & Miquel Padres.

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้แห้งสําหรับ Laos Liao's ซึ่งเป็น บริษัท ขนาดเล็กจากประเทศลาว

ภาพสําคัญบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองฝูงชนนักท่องเที่ยวในขณะที่รักษาสาระสําคัญที่สดใหม่และมีพลังของผู้คนจากประเทศลาว

laos liao's packaging design
laos liao's fruit
laos liao's product from laos design
laos liao's graphic design
laos liao's shopping bag design
laos liao's packaging design

คุณน่าจะสนใจโปรเจคเหล่านี้

bloombox co flower packaging design

Bloombox Co

hello churros design

HelloChurros!

ดูโปรเจคของเราทั้งหมด

ดูผลงานของเราทั้งหมด