ผลิตภัณฑ์ของคุณสู่กลุ่มเป้าหมาย

Areas of intervention

Campaign design

Copywriting

Digital marketing

Creative advertising

Communication plan

Activation

Offline marketing

ตอบสนองตลาดระดับท้องถิ่นด้วยโลกทัศน์ระดับสากล

หากคุณต้องการหาพันธมิตรทางการตลาดที่เหมาะสมเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ หรือต้องการเสริมความแข่งแกร่งให้กับบริษัทที่ประสบความสำเร็จแล้วถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทีมงานของ Appart_ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเปี่ยมด้วยประสบการณ์นั้น คุณจะพบบริการที่หลากหลายที่สามารถช่วยคุณสร้างและพัฒนากลยุทธการตลาดที่ยั่งยืนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายในวัฒนธรรมและความแตกต่างในความต้องการของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งท้าทายยิ่ง และด้วยทีมงานที่ครบวงจรทุกด้านจึงสามารถตอบสนองความต้อกงารด้านการตลาดของคุณอันเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของคุณ มีเพียงตัวแทนการตลาดที่ให้บริการแบบครบวงจรอย่าง Appart เท่านั้นที่สามารถมอบโซลูชั่นที่คุณต้องการได้

นอกจากนี้ ในยุคดิจิทัลที่คลื่นข่าวสารไหลเวียนเร็วและไม่อยู่นิ่งนั้น กลยุทธการสื่อสารที่เชื่อถือได้จะช่วยให้คุณธำรงอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างทันยุค เนื่องจากบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องเปิดเผยเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ จึงต้องสร้าง พัฒนาและดำรงอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันให้ได้ นั่นคือเหตุผลที่เรานำเสนอบริการเขียน ตรวจแก้ไขคำโฆษณา (copywriting) ด้วยเพื่อช่วยให้คุณสามารถสื่อสารเข้าถึงลูกค้าของคุณได้อย่างตรงเป้าหายและด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด

FAQ: สื่อสารการตลาด

1.

2.

3.

4.

5.

Tops Vita by Central Group

appart mariott brochure print

Marriott

ดูผลงานการสื่อสารการตลาดของเรา

ดูผลงานของเราทั้งหมด

เราภาคภูมิใจและขอบคุณ ในการเป็นส่วนหนึ่ง

“การร่วมงานกับ Appart_ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตั้งแต่วินาทีแรก พวกเขาช่วยเราเปลี่ยนแบรนด์และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการขยายตลาดต่างประเทศ”

JOHAN LUNDERBERG (FOUNDER & CEO)

"ในฐานะแบรนด์สุขาภิบาลอันดับหนึ่งในยุโรป เราจึงต้องการเอเจนซี่ที่ยืนหยัดเหมือนเดิม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดของเราสําหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้"

DIEGO MENZ

“การวิเคราะห์และความเข้าใจของ Appart_ เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดนั้นเหนือความคาดหมาย กระบวนการวิจัยและการประดิษฐ์อย่างละเอียดช่วยให้เราได้รับศักยภาพและการเติบโตทางนวัตกรรม”

KRIANGKRAI APIROMLERK

พูดคุยกับเราถึงการศึกษาทางการตลาด

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับโปรเจคใหม่

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการเอาชนะคู่แข่ง

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับลูกค้าปลายทางของคุณ

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาด

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ใหม่

    บริการต่างๆในสถานที่ตั้งของเรา